Inteligencja emocjonalna (EQ) została pierwszy raz opisana przez Daniela Golemana i koncepcja bardzo szybko nabrała rozgłosu. Sam Goleman postuluje, że EQ silniej wiąże się z sukcesem zawodowym oraz społecznym, niż pozostałe rodzaje inteligencji.Czy rzeczywiście tak jest?

Czym jest inteligencja emocjonalna?

EQ definiuje się jako zdolność do spostrzegania i rozumienia emocji swoich oraz innych ludzi, a także umiejętne zarządzanie nimi i przetwarzanie. Goleman wymienia jednak 11 jej składników: samoświadomość, samoocena, samokontrola, empatia, asertywność, perswazja, przywództwo, współpraca, motywacja, zdolności adaptacyjne i sumienność. Wielu badaczy postuluje jednak, że inteligencja emocjonalna w takim znaczeniu, jest również zbiorem cech osobowości lub znajomością norm kulturowych.

Wpływ EQ na sukces zawodowy, akademicki oraz pensję

Okazuje się, że inteligencja emocjonalna to nie wszystko. Metaanaliza Maccan i współpracowników (2019) wykazała, że ma ona duże znaczenie, ale znajduje się na trzecim miejscu, po IQ oraz sumienności (czyli poziomie motywacji i wytrwałości). Jej wpływ jest największy w naukach humanistycznych. Jest ona też predyktorem wysokości wynagrodzenia (Sanchez Gomez i in., 2021), co wiąże się z faktem, że osoby z wysokim EQ odznaczają się wysokimi umiejętnościami intepersonalnymi.

Inteligencja emocjonalna a poczucie szczęścia

Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej koreluje również z wysokim poziomem dobrostanu i subiektywnym odczuciem szczęścia. Badanie Szczygieł i Mikołajczak (2017) sugeruje, że dzieje się to między innymi za sprawą celowego skupiania się na p ozytywnych emocjach i świadomego ich przeżywania. EQ wiąże się też z wysokim poziomem kompetencji interpersonalnych, które mają wpływ na jakość naszych relacji, a te z kolei łączą się z poczuciem szczęścia. Osoby z wysokim EQ lepiej rozpoznają też swoje emocje, więc łatwiej mogą nimi zarządzać.

Czy można ćwiczyć inteligencję emocjonalną?

Istnieją kursy, podczas których uczestnicy mogą nauczyć się rozpoznawać swoje emocje oraz nimi zarządzać. Pracuje się na nich również nad odczytywaniem emocji innych ludzi oraz zwiększeniem swojego ogólnego poziomu samoświadomości. Nabywa się także umiejętności komunikacyjne. Metaanaliza Hodzic i współpracowników (2017) pokazuje, że treningi takie istotnie zwiększają poziom EQ.

Pamiętajmy jednak, że pomiędzy inteligencją emocjonalną a dobrostanem czy sukcesem zawodowym, pośredniczy jeszcze wiele innych elementów, takich jak ogólne zdrowie, początkowy status socjoekonomiczny czy warunki, w których dorastaliśmy. Dobrą wiadomością jest jednak to, że niezależnie od tego wszystkiego, możemy rozwijać swoją inteligencję emocjonalną.

Literatura:

Maccann, Carolyn & Jiang, Yixin & Brown, Luke & Double, Kit & Bucich, Micaela & Minbashian, Amirali. (2019). Emotional Intelligence Predicts Academic Performance: A Meta-Analysis. Psychological bulletin. 146. 10.1037/bul0000219.

Hodzic, Sabina & Scharfen, Jana & Ripoll Botella, Pilar & Holling, Heinz & Zenasni, Franck. (2017). How Efficient Are Emotional Intelligence Trainings: A Meta-Analysis. Emotion Review. 10. 10.1177/1754073917708613.

Gilar-Corbi, R., Pozo-Rico, T., Sánchez, B., & Castejón, J. L. (2019). Can emotional intelligence be improved? A randomized experimental study of a business-oriented EI training program for senior managers. PloS one, 14(10), e0224254. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224254

Urquijo, I., Extremera, N., & Azanza, G. (2019). The Contribution of Emotional Intelligence to Career Success: Beyond Personality Traits. International journal of environmental research and public health, 16(23), 4809. https://doi.org/10.3390/ijerph16234809

Sanchez-Gomez, M., Breso, E., & Giorgi, G. (2021). Could Emotional Intelligence Ability Predict Salary? A Cross-Sectional Study in a Multioccupational Sample. International journal of environmental research and public health, 18(3), 1322. https://doi.org/10.3390/ijerph18031322

Furnham, Adrian & Petrides, K.. (2003). Emotional Intelligence and Happiness. Social Behavior and Personality: an international journal. 31. 815-823. 10.2224/sbp.2003.31.8.815.

Szczygiel, Dorota & Mikolajczak, Moïra. (2017). Why are people high in emotional intelligence happier? They make the most of their positive emotions. Personality and Individual Differences. 117. 177-181. 10.1016/j.paid.2017.05.051.