Związek dwojga osób to piękna, jednak dosyć skomplikowana relacja nacechowana wieloma, często skrajnymi emocjami i zachowaniami. Dlaczego jednak związki tak bardzo różnią się od siebie? Z jakiego powodu w jednych relacjach więcej będzie zazdrości, niż w innych, a niektóre pary nie potrafią znieść nawet krótkiej rozłąki? Ogromny wpływ na rodzaj relacji, jakie tworzymy oraz sposób funkcjonowania naszych związków mają style przywiązania, wśród których wyróżniamy styl bezpieczny, unikowy oraz lękowy. Co dokładnie mówią nam te trzy nazwy i w jaki sposób style przywiązania wpływają na tworzone przez nas związki?

Bezpieczny styl przywiązania

Czym są style przywiązania i w jaki sposób powstają?

Style przywiązania to nic innego jak nasz stosunek do bliskości oraz sposoby, w jakie reagujemy na nią w relacjach romantycznych. Mają one niezwykle szeroki zakres, przez co dotyczyć będą postrzegania bliskości w tej relacji, podejścia do seksu, sposobu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, a także umiejętności komunikowania swoich potrzeb i naszych oczekiwań względem drugiej osoby.

Zdaniem wielu uczonych, za przyjęty przez nas styl przywiązania odpowiadają nasi rodzice i ich podejście do naszego wychowania. Nie jest to jednak ich pełna geneza. Co prawda, style wykształcają się już w okresie naszego dzieciństwa, jednak wiele badań pokazuje, że są one również uwarunkowane genetycznie. W ten sposób wcześniejsze przekonanie mówiące o tym, że jeśli rodzice byli w stosunku do nas współczujący i szybko reagowali na nasze potrzeby oraz emocje, to wykształci się w nas bezpieczny styl przywiązania, nie jest do końca trafne. Prawda nie jest bowiem tak prosta. Dowiedziono, że są osoby, które mimo okazywania przez rodziców wsparcia we wczesnym wieku, wykształciły w sobie inny styl. Dlatego zakłada się raczej, że na nasze style przywiązania mają wpływ zarówno geny jak i wszelkie doświadczenia bliskich relacji, nie tylko tych z rodzicami w dzieciństwie, a nawet w dorosłym życiu.

Lękowy styl przywiązania

Czym charakteryzują się poszczególne style przywiązania?

Wcześniej wspomnieliśmy, że wyróżniamy trzy style przywiązania: bezpieczny, unikowy oraz lękowy. Już same ich nazwy mogą nam wiele powiedzieć, jednak w pełni nie oddają istoty zachowań, jakie cechują osoby kierującej się danym stylem. Zatem warto się im przyjrzeć trochę bliżej i sprawdzić, jakie zachowania cechują osobę kierującą się danym podejściem.

Lękowy styl przywiązania:

 • jest to najbardziej niestabilny emocjonalnie styl przywiązania
 • osoba taka pragnie nieustannej bliskości w związku, dużo rozmyśla o relacji partnerskiej
 • boi się odrzucenia, dlatego stosuje różne zabiegi, które mają za zadanie utrzymać zainteresowania (np. może udawać niedostępną i niezbyt zainteresowaną)
 • jest przekonana, że musi się starać, by utrzymać to zainteresowanie
 • jest nadmiernie wyczulona na krytykę
 • obawia się, że partner ją opuści
 • potrzebuje wielu zapewnień, że jest kochana
 • jest zazdrosna/podejrzliwa
 • często obraża się i wybucha
 • bierze do siebie wszelkie problemy w związku
 • często pozwala drugiej osobie ustalać ton relacji

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób sobie radzić, gdy masz lękowy styl przywiązania, zajrzyj do tego artykułu.

 

Unikowy styl przywiązania

Unikowy styl przywiązania

 • osoba kierująca się tym style przywiązania często wysyła partnerowi sprzeczne sygnały
 • ogromnie ceni sobie swoją niezależność
 • ma trudność z wyrażaniem swoich emocji oraz ich ekspresją
 • może często zmieniać partnerów
 • potrafi tworzyć fizyczny oraz emocjonalny dystans
 • nie ufa partnerowi i nieustannie boi się wykorzystania
 • ma trudność z proszeniem o pomoc
 • ma sztywne zasady życiowe, ustala granice w związku
 • lekceważąco wypowiada się o poprzednich związkach
 • nie chce rozmawiać i ma problem z komunikacją dotyczącą tego, co się dzieje w związku
 • wybucha lub wychodzi w trakcie sprzeczek

Bezpieczny styl przywiązania

 • osoba kierująca się tym stylem przywiązania jest z reguły stała w uczuciach, potrafi budować zaufanie
 • ma elastyczny sposób patrzenia na związek
 • chce i potrafi komunikować się z partnerem, rozmawia o swoich emocjach i potrzebach
 • nie boi się angażować w związek i z łatwością okazuje swoje uczucia,
 • dąży do kompromisu w trakcie kłótni
 • reaguje zrozumieniem na potrzeby partnera, nie czuje się nimi przytłoczona
 • potrafi wybaczać błędy

 

Wpływ stylu przywiązania na relację

Wpływ stylu przywiązania na budowanie relacji

Nie da się ukryć, że styl przywiązania ma ogromny wpływ na nasze związki. W wielu przypadkach, osoba może przejawiać cechy kilku z nich jednocześnie. Na szczęście wiedza dotycząca typowych cech i zachowań osób o stylu bezpiecznym, unikowym czy lękowym, daje nam szanse na pracowanie nad naszą relacją, by do pewnego stopnia wyciszać te schematy. Warto również dodać, że około 50% ludzi przejawia sobą styl bezpieczny, zaś około 25% styl lękowy i unikowy. Co więcej, to te dwa ostatnie typy najczęściej łączą się w pary, prowadząc do wzajemnego nakręcania się i niszczenia szansy na zdrową relację. Warto mieć to na uwadze pracując nad swoim związkiem. Największą szansą na modyfikację naszego stylu przywiązania jest wejście w związek z osobą, która przejawia styl bezpieczny.